Nama                             : AMSANI
Tempat/tgl lahir        :
Jenis kelamin              : Laki-laki
Kewarganegaraan     : Indonesia
Pekerjaan                     : Wiraswasta
Alamat                          : –
Ciri-ciri                         : Tinggi badan lk 165 cm, rambut ikal, berat badan 60 Kg, tangan kanan agak kaku (Stroke)
Melanggar                   : Pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *